Видях поста за агресивеното поведение на едно момче и това, че е тип нервна система. Това породи в мен въпрос относно моя син. Моето момче е изключително страхливо. Плаши си и се стряска от всякакви по-силни звуци, лай, реч… Случва се да се замисли и когато аз кажа нещо – той подскача. Стряска се в съня си. Събужда се с плач понякога. Това трябва ли да ме притеснява? Вид нервна система ли е? Период ли е? Мога ли да му помогна някак? Благодаря предварително!

Типът нервна система дава само нюанс към поведението, а основно то се влияе от възраст, възпитателни стратегии и среда. На около годинка източниците на страхове за децата най-общо са от непознати нови стимули. Някои деца са по-чувствителни на сензорни възприятия и реагират не само на силен шум, но и на светлина, тактилни усещания, топлина. Можете да опитате да пускате музика на детето, да играете на пръстчета и да пеете песнички заедно. Бихте могла и да масажирате детето преди сън, като отново пеете песничка или казвате римувано стихче. Много е важно в каква среда се отглежда детето, както и Вие самата да сте спокойна, защото детето е като гъбка и „попива” от Вашите емоции много лесно и бързо. Ако притесненията Ви продължат можете да се консултирате с психолог.
София Щерева-Кацарова, психолог