“На всички родители се случва да спрат пред дома си и да останат в колата за няколко минути, преди да слязат. Просто дишат дълбоко и събират сили, за да могат да влязат вътре, обратно при всичката отговорност. При задушаващите очаквания, че непременно трябва да се справят.”

Фредерик Бекман, писател,
откъс от “Нещата, които синът ми трябва да знае за света”