9:30 Температурата при бебета и малки деца.

32:15 Фебрилни гърчове.