В отделните етапи на своя живот детето израства, преминавайки през определени възрастови нормативни кризи. Кризата всъщност е повратна точка, критичен период на подчертана уязвимост, но и на засилени възможности. Първата криза настъпва още при раждането на детето, когато то от топлата и уютна среда на майчината утроба се озовава в голям непознат свят. В периода на първата година след раждането основен приоритет е изграждането на чувство на базисно доверие. Втората нормативна криза настъпва при отбиването от кърмене. Приблизително в този период, през втората година от живота си, детето започва да извоюва лека по лека своята автономност – прохожда, проговаря, а малко по-късно може да контролира сфинктера и червата си; започва да определя своя свят като „аз” и „мой”, „на мене”.

Третият по-сериозен етап на отделяне
се свързва с постъпването на детето в детска градина. Там то се научава да не е зависимо от възрастния. Раздялата е част от развитието на детето. Ето защо трябва да го подкрепим по най-добрия възможен начин, за да избегнем травмите, които могат трайно да се впишат в паметта му, но без да забравяме, че раздялата е от решаващо значение за него. Етапите на развитие са белязани от символични катастрофи, които са също и форма на отказ: за да придобиеш нови неща, трябва да се откажеш от други. Тези изпитания са необходими и структуриращи. Тръгването на детска градина е едно от ключовите събития в съществуването на детето, което то понася много по-добре, когато родителите му са убедени в способността му успешно да премине през този етап.

В градината детето за пръв път има изцяло свое лично място извън родителския поглед – то започва да организира живота си с връстниците си, а родителят остава отвън. Този първи сериозен етап на социализация на детето може да е голямо предизвикателство както за него, така и за родителите. Успешното му преминаване зависи както от случването на предходните раздели в живота на детето (раждането, изграждането на базисно доверие, отбиването), така също и от несъзнаваните нагласи на родителите. Формирането на специфични отношения с връстниците и постепенното учене на социални умения в този значим етап от развитието на детето малко или повече ще бележат и бъдещите му възможности и характерови особености. Рисковете при неблагоприятно протичане на този период на криза включват подчертано усещане за срам и съмнение в собствената личност, отчуждение от себе си и другите и развитие на преждевременна съвест.

Как да подготвим детето за тръгване на детска градина

Както казва Мириам Сежер – „Да се подготви детето за постъпването в детската градина означава преди всичко да се облече в думи онова, което му предстои да преживее.

Ето няколко конкретни насоки:

  • Разкажете на детето, може с помощта на картинки, какво представлява градината. Ако е възможно отидете на посещение и запознаване с учителките и стаите, където се играе, трапезарията и стаите за почивка.
  • Кажете му какъв е смисълът на детската градина, както го разбирате Вие. Помислете какъв смисъл влагате Вие, например – „там ще учиш много нови неща“, „там ще играеш с деца на твоята възраст“ и др.
  • Внимавайте с фразата „Вече си голям/голяма и тръгваш на градина“ – това може да накара детето да регресира, да не иска да пораства, за да си остане вкъщи.
  • Не идеализирайте прекалено детската градина, за да не се разочарова детето. И Вие не знаете точно как ще бъде и колко строги или колко мили са учителките.
  • Ако имате неприятни спомени като дете от Вашата градина, ако това е била болезнена раздяла за Вас, е добре да споделите това с детето си, защото то ще усети Вашата тревожност и няма как когато Вие сте тревожни, то да влезе спокойно. Говорете кратко, например – „за мен беше трудно, защото за първи път се отделях от майка си, но се справих…“.
  • Едно добро обяснение е – „Ние ходим на работа, а ти на градина, всеки има своето място, своите занимания и хора, с които да общува – ти с децата, ние с други възрастни. В края на деня пак ще бъдем заедно.“ Това сравнение помага на детето да се идентифицира с възрастните.
  • Добре е да подготвим детето, че там има правила, че освен часовете за игра, учителката ще изисква от децата определени неща. Можете да покажете ситуациите с картинки, на тази възраст децата имат нужда от зрителна опора, когато им се обяснява.

За да преминат по-лесно през адаптационния период на постъпване в детска градина и отделянето от родителите в Семеен Център „Малки чудеса“, към Фондация „Нашите недоносени деца“, се формира Група за автономност и социални умения за деца от 2 до 5 години.

Инна Минкова, психолог