Подготовката започва още със самото раждане и първите движения на детето. В началото е поставянето по корем и задържането на главичката. След това обръщането от гръб по корем. По-късно и обратното. По-нататък – седенето на около шестмесечна възраст и първите опити за самостоятелно придвижване – лазенето. Всичко това е подготовка за прохождане. За да може да ходи едно дете трябва да има добре развита мускулатура, координация, равновесие, баланс. Моториката, която детето постепенно развива след раждането си с времето допринася за укрепването на мускулатурата и равновесието – два от основните фактори на прохождането.

Габриела Сивриева, кинезитерапевт