Една от най-често срещаните грешки на работещите майки е непрекъснатото бързане, което невротизира децата и им отнема радостта от живота. Да живеем на бързи обороти оззначава да превъртаме живота си като филм, без да го изгледаме, без да чуем диалозите, без да разберем за какво наистина става дума… Детската бавност, която толкова изнервя родителите, всъщност е здравословното темпо на живот, на което ни учат децата.

Стела Даскалова, семеен консултант
и автор на книги за личностно развитие, за родителство и семейство